logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 17:12 26/1/2021
THỜI SỰ 18H CHIỀU 26/1/2021: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII ĐCS Việt Nam khai mạc trọng thể sáng nay tại Thủ đô Hà Nội.

VOV1 - Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể sáng nay tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội có chủ đề: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa".
1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5 triệu 100.000 đảng viên trong cả nước đã về dự Đại hội. Đây là sự kiện trọng đại của Đảng để kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, gắn với đánh giá tổng quát 30 năm tiến trình công cuộc đổi mới, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm, 10 năm tới, tầm nhìn đến năm 2045.

Tải file Mã Nhúng:

Bài liên quan

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h20-05h50 Mùa vàng
05h50-05h59 Quảng cáo
6h28-6h30 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h45-11h59 Quảng cáo
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
14h50-15h00 Ngôi nhà ASEAN
15h50-16h00 Quảng cáo
17h00-17h50 Nhịp sống
18h57-19h00 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: