logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 11:4 12/12/2022
Phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân (ngày 12/12/2022)

VOV1 - Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được thông qua tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá 15 là luật mới, lần đầu được xem xét thông qua, là dấu ấn của nhiệm Kỳ Quốc hội khóa XV trong việc kịp thời thể chế hóa đường lối Đại hội Đảng lần thứ XIII và định hướng chương trình xây dựng pháp luật cả nhiệm kỳ khóa XV. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có 06 chương, 91 điều, trong đó, điểm nổi bật là quy định việc đa dạng hóa các hình thức công khai thông tin ở cơ sở để dân biết, để “dân bàn” theo đúng sự thật, đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, với tinh thần xây dựng, tích cực nhằm phát huy dân chủ ở cơ sở.

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h20-5h50 Mùa vàng
5h50-5h59 Quảng cáo
5h59-6h00 Báo giờ
06h28-6h30 Quảng cáo
11h54-11h59 quảng cáo
11h59-12h00 Báo giờ
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h05-13h20 Mùa vàng (PL)
13h40-13h45 Quảng cáo
13h45-13h55 Ca nhạc
17h50-17h59 Quảng cáo
18h57-19h00 Quảng cáo
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
23h10-23h15 Rao sóng
00h00-04h45 Nhập hệ
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: