logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 16:11 16/5/2024
Tổ chức lại chuỗi sản xuất từ việc đẩy mạnh cơ giới hoá (18+19/05/2024)

VOV1 - - Tổ chức lại chuỗi sản xuất từ việc đẩy mạnh cơ giới hoá.
- Phát triển kinh tế trang trại từ mô hình nông nghiệp tuần hoàn.
- Xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn từ chuỗi liên kết.
- Làng cổ Đường Lâm đẩy mạnh phát triển du lịch nông nghiệp.

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h00-5h10 Rao sóng
5h20-5h50 Mùa vàng
5h59-6h00 Báo giờ
6h28-6h30 Quảng cáo
7h00-8h30 Theo dòng TS
8h35-8h40 Quảng cáo
8h50-8h55 Quảng cáo
9h35-9h40 Quảng cáo
9h55-10h00 Quảng cáo
10h-10h05 Bản tin TS
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h40-13h45 Quảng cáo
14h05-14h50 Đối thoại
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
17h59-18h00 Báo giờ
18h57-19h00 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
23h10-23h15 Rao sóng
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: