logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 10:35 6/5/2023
Lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao chất lượng và trách nhiệm nền công vụ (06/05)

VOV1 - Theo dự kiến chương trình phiên họp thứ 23, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 85 ngày 28/11/2014 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Đây là bước chuẩn bị cho việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn sẽ được tiến hành tại Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội, diễn ra vào tháng 10/2023. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm có ý nghĩa sâu sắc, toàn diện và xác đáng đối với vấn đề đánh giá và sử dụng cán bộ. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội nhằm đánh thức suy nghĩ đối với người được lấy phiếu về trách nhiệm của mình trong vai trò đảm trách và điều hành các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Suy nghĩ để từ đó nhiệt huyết hơn trong hành động, tăng cường chế độ trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm chính trị bởi quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn có sự giám sát một cách thường xuyên của cử tri và những đại diện dân cử. Với ý nghĩa đó, để việc lấy phiếu tín nhiệm chính xác, đúng với kết quả mà các chức danh đã hoàn thành nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ của Quốc hội cần phải chuẩn bị chặt chẽ. Lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao chất lượng và trách nhiệm nền công vụ là nội dung được đề cập trong chương trình Đối thoại hôm nay với sự tham gia của các vị khách mời: ông Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h20-05h50 Mùa vàng
06h28-06h30 Quảng cáo
10h55-11h00 Quảng cáo
11h05-11h50 Khởi nghiệp
11h50-11h59 Quảng cáo
12h57-13h00 Quảng cáo
14h50-15h00 Câu chuyện QT
15h00-15h15 Bản tin TS
15h15-15h20 Quảng cáo
15h50-16h00 Alo VOV1
16h00-17h00 Theo dòng TS
18h57-19h00 Quảng cáo
19h00-19h05 Bản tin TS
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
23h10-23h15 Rao sóng
00h00-04h45 Nhập hệ VOV3
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: