logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 12:56 26/6/2023
Xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với bản sắc, giá trị nông thôn (25/06/2023)

VOV1 - Triển khai từ năm 2010 đến nay, Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới ngày càng lan tỏa sâu rộng. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn tại nhiều địa phương có những thay đổi toàn diện, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, công cuộc xây dựng nông thôn mới còn nhiều khó khăn. Nhất là theo quyết định 318 của Thủ tướng Chính phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 thì một số tiêu chí đòi hỏi cao hơn và khó thực hiện … Để đạt được mục tiêu đã đề ra, cần nhìn lại cách tiếp cận nông thôn mới. Xây dựng NTM không chỉ thay đổi diện mạo nông thôn, mà phải đi vào chiều sâu, gắn với bản sắc, giá trị nông thôn.
Hai vị khách mời tham gia trao đổi trong Diễn đàn chủ nhật:
- Ông Lưu Đức Khải - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Nghiên cứu xã hội, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TW, Bộ Kế hoạch đầu tư.
- Ông Đỗ Hải Triều - Phó Chánh Văn Phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM tỉnh Vĩnh Phúc.

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h20-05h50 Mùa vàng
06h28-06h30 Quảng cáo
10h55-11h00 Quảng cáo
11h05-11h50 Khởi nghiệp
11h50-11h59 Quảng cáo
12h57-13h00 Quảng cáo
14h50-15h00 Câu chuyện QT
15h50-16h00 Alo VOV1
16h00-17h00 Theo dòng TS
18h57-19h00 Quảng cáo
19h00-19h05 Bản tin TS
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
23h10-23h15 Rao sóng
00h00-04h45 Nhập hệ VOV3
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: