logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 6:8 7/8/2023
Ô nhiễm trong chăn nuôi và giải pháp nông nghiệp tuần hoàn (06/08/2023)

VOV1 - Theo ước tính của Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mỗi năm có trung bình 61 triệu tấn phân và trên 304 triệu m3 nước thải chăn nuôi được thải ra từ các loại vật nuôi chính. Một phần trong số đó được xử lý, tái sử dụng. Tuy nhiên phần lớn hơn được thải ra môi trường gây lãng phí và ô nhiễm nghiêm trọng.
Đứng trước áp lực về ô nhiễm môi trường sản xuất, nguồn phế phụ phẩm không được tận dụng; thời gian qua mô hình chăn nuôi tuần hoàn đã bắt đầu được nhiều địa phương, đơn vị sản xuất quan tâm. Đây được xem là hoạt động sản xuất không chất thải, phế phẩm được tái sử dụng chuỗi thức ăn, góp phần bảo vệ và giảm ô nhiễm môi trường.

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h20-5h50 Mùa vàng
5h50-5h59 Quảng cáo
5h59-6h00 Báo giờ
06h28-6h30 Quảng cáo
08h35-8h40 Quảng cáo
9h35-9h40 Quảng cáo
9h55-10h00 Quảng cáo
10h00-10h05 Bản tin TS
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h54-11h59 quảng cáo
11h59-12h00 Báo giờ
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h05-13h20 Mùa vàng (PL)
13h40-13h45 Quảng cáo
14h00-14h05 Bản tin TS
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
17h50-17h59 Quảng cáo
17h55-17h59 Quảng cáo
18h57-19h00 Quảng cáo
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
23h10-23h15 Rao sóng
00h00-04h45 Nhập hệ
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: