logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 17:0 3/9/2023
Nông thôn mới - Khởi sắc những vùng quê (03/09/2023)

VOV1 - Sau hơn 12 năm triển khai, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, trở thành một phong trào có sức lan tỏa sâu rộng và mạnh mẽ trong toàn xã hội. Không riêng diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, mà hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn được cải thiện, cơ cấu lại ngành nông nghiệp đã phát huy hiệu quả, kinh tế nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người dân nông thôn. Giải pháp nào sẽ giúp Chương trình tiếp tục hoàn thành thắng lợi những mục tiêu xây dựng nông thôn mới đến năm 2025, giúp cho những vùng quê ngày càng giàu đẹp, nông thôn hiện đại và nông dân no ấm, văn minh? Đây là chủ đề chúng tôi cùng các vị khách mời sẽ bàn luận trong chương trình Diễn đàn Chủ nhật hôm nay. Khách mời tham gia Diễn đàn: Ông Phương Đình Anh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ông Hoàng Trọng Thủy, chuyên gia nông nghiệp.

Tác giả : #nông thôn mới#

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h20-5h50 Mùa vàng
5h50-5h59 Quảng cáo
5h59-6h00 Báo giờ
06h28-6h30 Quảng cáo
08h35-8h40 Quảng cáo
9h35-9h40 Quảng cáo
9h55-10h00 Quảng cáo
10h00-10h05 Bản tin TS
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h54-11h59 quảng cáo
11h59-12h00 Báo giờ
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h05-13h20 Mùa vàng (PL)
13h40-13h45 Quảng cáo
14h00-14h05 Bản tin TS
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
17h50-17h59 Quảng cáo
17h55-17h59 Quảng cáo
18h57-19h00 Quảng cáo
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
23h10-23h15 Rao sóng
00h00-04h45 Nhập hệ
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: