logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 11:44 9/10/2022
Doanh nhân Việt Nam – Bản lĩnh trong gian khó (09/10/2022)

VOV1 - Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành ngày 9/12/2011, về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, là nghị quyết đầu tiên và riêng về đội ngũ doanh nhân. Trong đó xác định nhiệm vụ xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của cả hệ thống chính trị và của bản thân mỗi doanh nghiệp, doanh nhân. Trên thực tế, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp đã trở thành lực lượng chủ lực, động lực quan trọng, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết việc làm, ổn định đời sống của nhân dân. Tính đến 31/12/2021, Việt Nam đã có gần 860.000 doanh nghiệp đang hoạt động, khoảng 15.300 hợp tác xã phi nông nghiệp và 5,1 triệu hộ kinh doanh. Sau thời gian chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, các doanh nghiệp, doanh nhân đang mạnh dạn đầu tư sản xuất kinh doanh, tìm kiếm những cơ hội mới và thực hiện các giải pháp để biến những cơ hội đó thành hiện thực.
- “Doanh nhân Việt Nam – Bản lĩnh trong gian khó” – là chủ đề của Diễn đàn Chủ nhật, với sự tham gia của 2 vị khách mời là ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và Phó Giáo sư-Tiến sỹ Phan Chí Anh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h00-5h10 Rao sóng
5h20-5h50 Mùa vàng
5h59-6h00 Báo giờ
6h28-6h30 Quảng cáo
7h00-8h30 Theo dòng TS
8h35-8h40 Quảng cáo
8h50-8h55 Quảng cáo
9h35-9h40 Quảng cáo
9h55-10h00 Quảng cáo
10h-10h05 Bản tin TS
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h40-13h45 Quảng cáo
14h05-14h50 Đối thoại
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
17h59-18h00 Báo giờ
18h57-19h00 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
23h10-23h15 Rao sóng
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: