logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 11:53 28/5/2023
Để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 58/2023 của Chính phủ về giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển bền vững đến năm 2025 (28/5/2023)

VOV1 - Sau đại dịch Covid-19, doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức mới bởi tác động tiêu cực từ những yếu tố bất lợi từ bên ngoài cũng như nội tại. Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen. Để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 đã được Quốc hội thông qua, Việt Nam cần đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; trong đó cộng đồng doanh nghiệp đóng vai trò là lực lượng tiên phong, nòng cốt, quan trọng để thực thiện thành công các mục tiêu đề ra.
Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững, ngày 21/4/2023, Chính phủ đã ban hành Nghi quyết số 58, đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ giảm chi phí cho doanh nghiệp tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi trong ngắn hạn.
Vậy, cần làm gì để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 58/2023 của Chính phủ về giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển bền vững đến năm 2025?
Khách mời tham gia chương trình:
-Ông Trần Văn Lê, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Cơ điện và Thương mại Phương Linh - Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội.
-Chuyên gia kinh tế, Tiến sỹ Nguyễn Minh Phong.

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h20-05h50 Mùa vàng
05h50-05h59 Quảng cáo
05h59-06h00 Báo giờ
06h28-06h30 Quảng cáo
07h00-08h30 Theo dòng TS
08h30-08h35 Bản tin VH-XH
08h35-08h40 Quảng cáo
08h50-8h55 Quảng cáo
09h35-09h40 Quảng cáo
09h55-10h00 Quảng cáo
10h00-10h05 Bản tin TS
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h35-11h50 Kết nối 54
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h40-13h45 Quảng cáo
14h05-14h50 Khởi nghiệp
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
16h00-17h00 Theo dòng TS
17h50-17h59 Quảng cáo
18h57-19h00 Quảng cáo
19h00-19h05 Bản tin TS
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
23h10-23h15 Rao sóng
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: