logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 8:57 5/6/2024
Kho bạc tăng cường phối hợp với chủ đầu tư đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công (5/6/2024)

VOV1 - Nhận diện những thiên kiến sai lệch về tự do báo chí ở Việt Nam.
- Kho bạc tăng cường phối hợp với chủ đầu tư đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.
- Kết quả cuộc tổng tuyển cử ở Ấn Độ và dự kiến những ưu tiên chính sách trong chính phủ mới ở quốc gia tỷ dân.

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h20-05h50 Mùa vàng
6h28-6h30 Quảng cáo
8h35-8h40 Quảng cáo
8h50-8h55 Quảng cáo
9h35-9h40 Quảng cáo
9h55-10h00 Quảng cáo
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h50-11h59 Quảng cáo
11h50-11h59 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h40-13h45 Quảng cáo
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
17h50-17h59 Quảng cáo
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
23h10-23h15 Rao sóng
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: