logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 9:29 11/10/2022
Ràng buộc trách nhiệm trong công tác cán bộ (11/10/2022)

VOV1 - Chưa một nhiệm kỳ nào việc giới thiệu lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ lại được chuẩn bị công phu, bài bản chặt chẽ như nhiệm kỳ Đại hội 13. Đại hội đã thống nhất rất cao tin tưởng bầu chọn 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa mới đáp ứng tiêu chuẩn phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác sự nghiệp phát triển đất nước mà Đảng và nhân dân giao phó. Tuy nhiên, mới gần nửa nhiệm kỳ đã có 50 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật... Từ đây, nhiều người băn khoăn về quy trình bổ nhiệm cán bộ đúng mà sao cán bộ lại không đúng. Như vậy, thực trạng đúng quy trình nhưng không đúng cán bộ vẫn đang diễn ra để chấn chỉnh cho được tình trạng đó thì giải pháp ràng buộc trách nhiệm trong công tác cán bộ là giải pháp quan trọng cần được nhấn mạnh.

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h20-05h50 Mùa vàng
6h28-6h30 Quảng cáo
8h35-8h40 Quảng cáo
8h50-8h55 Quảng cáo
9h35-9h40 Quảng cáo
9h55-10h00 Quảng cáo
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h50-11h59 Quảng cáo
11h50-11h59 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h40-13h45 Quảng cáo
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
17h50-17h59 Quảng cáo
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
23h10-23h15 Rao sóng
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: