logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 8:51 23/11/2021
Quy định 41 của Bộ Chính trị sẽ tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động (23/11/2021)

VOV1 - Các quy định mới của đảng về những điều đảng viên không được làm và quy định về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ đảng viên. Tạo ra sự đồng bộ về thể chế và là tấm gương cho mỗi cán bộ đảng viên, tổ chức đảng tự soi tự sửa.

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h20-05h50 Mùa vàng
05h50-05h59 Quảng cáo
06h28-06h30 Quảng cáo
09h15-10h00 Đối thoại
11h05-11h10 Quảng cáo
11h50-11h59 Quảng cáo
11h59-12h00 Báo giờ
12h57-13h00 Quảng cáo
13h00-13h45 Âm nhạc 168h
15h15-15h20 Quảng cáo
17h50-17h59 Quảng cáo
17h59-18h00 Báo giờ
18h57-19h00 Quảng cáo
20h59-21h00 Báo giờ
21h58-22h00 Quảng cáo
23h10-23h15 Rao sóng
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: