logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 8:55 4/6/2024
Hội nghị Trung ương 9: Bước khởi đầu rất quan trọng định hướng xây dựng các văn kiện trình Đại hội lần thứ 14 của Đảng (04/06/2024)

VOV1 - Hội nghị Trung ương 9: Bước khởi đầu rất quan trọng định hướng xây dựng các văn kiện trình Đại hội lần thứ 14 của Đảng
-Một số quy định mới của Đảng về công tác cán bộ gắn với yêu cầu chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ Đại hội 14.

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h20-05h50 Mùa vàng
6h28-6h30 Quảng cáo
8h35-8h40 Quảng cáo
8h50-8h55 Quảng cáo
9h35-9h40 Quảng cáo
9h55-10h00 Quảng cáo
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h50-11h59 Quảng cáo
11h50-11h59 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h40-13h45 Quảng cáo
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
17h50-17h59 Quảng cáo
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
23h10-23h15 Rao sóng
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: