logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 9:17 9/3/2021
Công tác Kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng (09/3/2021)

VOV1 - Kiểm tra giám sát vừa là chức năng lãnh đạo, vừa là phương thức lãnh đạo quan trọng của đảng, cũng là một bộ phận trọng yếu của công tác xây dựng đảng. Công tác kiểm tra giám sát đã góp phần quan trong vào sự nghiệp xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, dảm bảo thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách ạng của đảng và dân tộc. Với ý nghĩa đó, tại các kỳ Đại hội, đảng ta luôn coi trọng công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Một trong những yêu cầu nhiệm vụ được đề ra tại Đại hôi 13 của Đảng đó là, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đi đôi với tăng cường kiểm tra giám sát, nâng cao hiệu lực hiệu quả của công tác kiểm tra, kỷ luật đảng…

Chủ đề : Kiemr tra, Giám sât

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

00h00-04h00 Nhập hệ VOV3
05h20-05h50 Mùa vàng
05h50-05h59 Quảng cáo
6h28-6h30 Quảng cáo
08h30-08h35 Bản tin VH-XH
8h35-8h40 Quảng cáo
08h50-08h55 Quảng cáo
09h35-09h40 Quảng cáo
09h55-10h00 Quảng cáo
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h35-11h50 Kết nối 54
11h50-11h59 Quảng cáo
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h40-13h45 Quảng cáo
14h50-15h00 Ngôi nhà ASEAN
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
18h57-19h00 Quảng cáo
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: