logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 9:12 25/1/2023
Chuyển đổi số thay đổi xu hướng lao động việc làm (25/1/2023)

VOV1 - Chuyển đổi số đã và đang thay đổi mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lao động, việc làm. Chuyển đổi số tác động đến cơ cấu việc làm, đòi hỏi người lao động phải thay đổi phương thức làm việc nhằm có thể thích nghi và nắm bắt cơ hội mới trên thị trường; còn doanh nghiệp phải thay đổi cách vận hành truyền thống, xây dựng chiến lược đào tạo có tầm nhìn dài hạn - giúp người lao động đảm nhiệm tốt công việc hiện tại và cả những vị trí sẽ xuất hiện trong tương lai.

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h20-05h50 Mùa vàng
06h28-06h30 Quảng cáo
11h05-11h50 Khơỉ nghiệp
12h57-13h00 Quảng cáo
14h50-15h00 Câu chuyện QT
15h00-15h15 Bản tin TS
15h15-15h20 Quảng cáo
15h50-16h00 A lô VOV1 (PL)
16h00-17h00 Theo dòng TS
18h57-19h00 Quảng cáo
19h00-19h05 Bản tin TS
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
23h10-23h15 Rao sóng
00h00-04h45 Nhập hệ VOV3
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: