logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 9:2 19/12/2022
Chính sách hậu tái định cư đối với dân tộc thiểu số (16/12/2022)

VOV1 - Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện định canh, định cư tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng miền núi đặc biệt khó khăn có điều kiện xây dựng và ổn định, cải thiện, phát triển cuộc sống. Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình thực hiện các chính sách vẫn còn bất cập, đặc biệt là việc thực hiện các chính sách hậu tái định cư còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, khiến đời sống của đồng bào tại không ít các khu tái định cư còn gặp khó khăn cả về đời sống vật chất lân tinh thần. Vì thế, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo "định canh, định cư" cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h20-05h50 Mùa vàng
6h28-6h30 Quảng cáo
8h35-8h40 Quảng cáo
8h50-8h55 Quảng cáo
9h35-9h40 Quảng cáo
9h55-10h00 Quảng cáo
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h50-11h59 Quảng cáo
11h50-11h59 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h40-13h45 Quảng cáo
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
17h50-17h59 Quảng cáo
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
23h10-23h15 Rao sóng
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: