logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 12:10 17/5/2021
Những góc khuất trong vụ kiện hủy kết quả trúng tuyển viên chức
xảy ra ở Học viện Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo (17/05/2021)

VOV1 - Củng cố tổ chức và nâng cao hoạt động của pháp chế ở các Bộ ngành hiện nay. Vấn đề hoàn thiện pháp luật về hoạt động từ thiện. Có hay không sự bất thường trong vụ kiện Hủy kết quả trúng tuyển viên chức xảy ra ở Học viện Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h20-5h50 Mùa vàng
5h50-5h59 Quảng cáo
5h59-6h00 Báo giờ
6h28-6h30 Quảng cáo
8h35-8h40 Quảng cáo
8h50-8h55 Quảng cáo
9h35-9h40 Quảng cáo
9h55-10h00 Quảng cáo
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h50-11h59 Quảng cáo
11h59-12h00 Báo giờ
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h40-13h45 Quảng cáo
15h15-15h20 Quảng cáo
17h59-18h00 Báo giờ
18h57-19h00 Quảng cáo
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: