logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 16:53 12/1/2022
Hợp tác xã Minh Đức liên kết để nâng cao giá trị cá nước lạnh ở SaPa (12/01/2021)

VOV1 - - Thanh Hóa: Ngọc Sơn- Xã nghèo chuyển mình đạt chuẩn nông thôn mới
- Chương trình xây dựng nông thôn mới vượt mục tiêu Chính phủ giao
- Hợp tác xã Minh Đức liên kết để nâng cao giá trị cá nước lạnh ở SaPa

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h20-5h50 Mùa vàng
5h50-5h59 Quảng cáo
6h28-6h30 Quảng cáo
8h35-8h40 Quảng cáo
8h50-8h55 Quảng cáo
9h35-9h40 Quảng cáo
9h55-10h00 Quảng cáo
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h50-11h59 Quảng cáo
11h59-12h00 Báo giờ
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h40-13h45 Quảng cáo
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
17h59-18h00 Báo giờ
18h57-19h00 Quảng cáo
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
23h10-23h15 Rao sóng
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: