VOV1.VOV.VN

Nhanh, tin cậy, hấp dẫn

LỊCH PHÁT SÓNG VÀ NGHE LẠI CHƯƠNG TRÌNH
00:00:00
24h
Ngày: 7/12/2021
Xem ngày khác

4h00-4h45
Ca nhạc chào bình minh
4h45-4h50
Nhạc mở đầu-Quốc ca
4h50-5h00
Nhạc hiệu-Nhạc Thể dục
5h00-5h10
LogoVOV1-Rao sóng-Bài hát chào bình minh
5h10-5h20
Bản tin đầu ngày- Thời tiết
5h20-5h50
Mùa vàng
5h50-5h59
Quảng cáo
5h59-6h00
Nhạc Top-Báo giờ
6h00-6h28
Thời sự sáng (trực tiếp)
6h28-6h30
Quảng cáo
6h30-7h00
Quân đội nhân dân
7h00-8h30
Theo dòng thời sự
8h30-8h35
Bản tin VH-XH
8h35-8h40
Quảng cáo
8h40-8h50
10 phút Sự kiện-Luận bàn
8h50-8h55
Quảng cáo
8h55-9h00
Chương trình đệm
9h00-9h15
Bản tin Thời sự
9h15-9h30
Dòng chảy kinh tế
9h30-9h35
Bản tin pháp luật
9h35-9h40
Quảng cáo
9h40-9h55
Chính phủ với người dân
9h55-10h00
Quảng cáo
10hh00-10h05
Bản tin thời sự
10h05-10h10
Quảng cáo
10h10-10h25
Dân tộc và phát triển
10h25-10h30
Quảng cáo
10h30-11h00
Vì an ninh Tổ quốc
11h00-11h05
Bản tin thể thao
11h05-11h10
Quảng cáo
11h10-11h25
Xã hôi chuyển động
11h25-11h30
Chương trình đệm
11h30-11h35
Bản tin kinh tế
11h35-11h50
Xây dựng Đảng
11h50-11h59
Quảng cáo
11h59-12h00
Báo giờ
12h00-12h57
Thời sự trưa (trực tiếp)
12h57-13h00
Quảng cáo
13h00-13h05
Bản tin nông nghiệp
13h05-13h20
Mùa vàng (phát lại)
13h20-13h25
Quảng cáo
13h25-13h40
Dòng chảy kinh tế (phát lại)
13h40-13h45
Quảng cáo
13h45-14h00
Biển đảo Việt Nam (phát lại)
14h00-14h05
Bản tin thời sự (VH-XH quốc tế)
14h05-14h50
Đối thoại
14h50-15h00
Hồ sơ sự kiện quốc tế
15h00-15h15
Bản tin thời sự
15h15-15h20
Quảng cáo
15h20-15h50
Chuyên gia của bạn
15h50-15h55
Chương trình đệm
15h55-16h00
Quảng cáo
16h00-17h00
Theo dòng thời sự (tin cập nhật chiều)
17h00-17h50
Cuộc sống 365
17h50-17h59
Chuyên muc- Quảng cáo
17h59-18h00
Báo giờ
18h00-18h57
Thời sự chiều (trực tiếp)
18h57-19h00
Quảng cáo
19h00-19h05
Bản tin thời sự
19h05-19h10
Quảng cáo
19h10-19h25
Chính phủ với người dân (phát lại)
19h25-19h40
Xã hội chuyển động (phát lại)
19h40-19h55
Dân tộc và phát triển (phát lại)
19h55-20h00
Quảng cáo
20h00-20h30
Vì an ninh Tổ quốc
20h30-20h59
Chuyên gia của bạn (phát lại)
20h59-21h00
Báo giờ
21h00-21h30
Quân đội nhân dân
21h30-21h58
Thời sự đêm (trực tiếp)
21h58-22h00
Quảng cáo
22h00-23h00
Thức cùng VOV
23h00-23h10
Bản tin cuối cùng trong ngày
23h10-23h15
Rao sóng-Giới thiệu chương trình đặc sắc
23h15-23h25
Hồ sơ sự kiên QT (phát lại)
23h25-23h30
Chương trình đệm
23h30-24h00
Bạn trẻ với dân ca
00h00-4h45
Nhập hệ VOV3