logovov
BAN THỜI SỰ VOV1

Trong những trường hợp đặc biệt, công dân thực hiện quyền bầu cử như thế nào? (05/04/2021)

Chủ nhật, 23/5/2021, ngày bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, những người không có mặt tại nơi cư trú vì đi công tác, du lịch, chữa bệnh…thì thực hiện quyền bầu cử như thế nào và những người như sinh viên, công nhân tại các khu công nghiệp sẽ đi bỏ phiếu bầu cử ở đâu?

Phạm vi bầu cử Đại biểu QH và Đại biểu HĐND các cấp của cử tri được pháp luật quy định cụ thể như thế nào? (2/4/2021)

Ông Nguyễn Quang Minh, Trưởng ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giải đáp trong Chuyên mục Hỏi đáp về bầu cử hôm nay về:
- Phạm vi bầu cử Đại biểu QH và Đại biểu HĐND các cấp của cử tri được pháp luật quy định cụ thể như thế nào?

Quyền bầu cử của các cử tri đối với việc bầu cử Đại biểu QH và Đại biểu HĐND (1/4/2021)

Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hiện nay các địa phương đang lập danh sách cử tri và công việc này phải phải được hoàn thành chậm nhất là ngày 04 tháng 4 này.
Ông Nguyễn Quang Minh, Trưởng ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giải đáp cụ thể:
- Sau khi danh sách cử tri được lập thì việc niêm yết danh sách này sẽ được tiến hành như thế nào?
- Quyền bầu cử của các cử tri đối với việc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp có giống nhau hay không?

Việc lập danh sách cử tri sẽ được thực hiện như thế nào? (31/3/2021)

Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hiện nay các địa phương đang tiến hành việc lập danh sách cử tri và công việc này phải phải được hoàn thành chậm nhất là ngày 04 tháng 4 năm 2021. Ông Nguyễn Quang Minh, Trưởng ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giải đáp cụ thể về:
- Việc lập danh sách cử tri sẽ được thực hiện như thế nào?
- Đối với các đơn vị vũ trang nhân dân thì việc lập danh sách cử tri có điểm gì khác biệt?

Giải đáp về cách thức lập danh sách cử tri (30/03/2021)

ông Nguyễn Quang Minh, Trưởng ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giải đáp cụ thể: Người mất năng lực hành vi dân sự; người vừa câm, vừa điếc có được ghi tên vào danh sách cử tri hay không? Và việc lập danh sách cử tri được tiến hành ra sao?

Việc lập danh sách cử tri được tiến hành ra sao? (29/3/2021)

Ông Nguyễn Quang Minh, Trưởng ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giải đáp cụ thể: - Những người nào không được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri?
- Những người bị tòa án kết án phạt tù nhưng được hưởng án treo thì có được ghi tên vào danh sách cử tri hay không?
- Người mất năng lực hành vi dân sự; người vừa câm, vừa điếc có được ghi tên vào danh sách cử tri hay không?

Giải đáp các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bầu cử Đại biểu QH và Đại biểu HĐND (26/3/2021)

Để đảm bảo thành công của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các cơ quan, ban ngành liên quan đã ban hành nhiều văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân.
Ông Nguyễn Quang Minh, Trưởng ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trả lời cụ thể những văn bản nào?

Người ứng cử không đạt sự tín nhiệm của trên 50% tổng số cử tri tham dự tại Hội nghị cử tri nơi cư trú (25/3/2021)

Ông Nguyễn Quang Minh, Trưởng ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giải đáp cụ thể:
- Theo khoản 1 điều 26 và khoản 1 điều 28 Nghị quyết liên tịch số 09 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam thì những trường hợp người ứng cử không đạt sự tín nhiệm của trên 50% tổng số cử tri tham dự tại Hội nghị cử tri nơi cư trú thì không đưa vào danh sách giới thiệu tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, trừ trường hợp đặc biệt cần báo cáo rõ để hội nghị hiệp thương xem xét quyết định. Vậy trường hợp đặc biệt ở đây được hiểu như thế nào?

Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu QH khóa XV, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 (24/03/2021)

Sau khi kết thúc Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2, việc lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu QH khóa XV, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức ở nơi người ứng cử cư trú thường xuyên tại thôn, tổ dân phố. Tuy nhiên, xuất hiện tình huống như cơ quan tổ chức nào triệu tập và chủ trì Hội nghị này tại khu chung cư, khu đô thị chưa có Tổ dân phố, hay như với các tổ dân phố có số lượng cử tri quá đông thì có được chia ra tổ chức thành nhiều Hội nghị hay không?.
- Cơ quan, tổ chức nào triệu tập, chủ trì nơi cư trú trong trường hợp mà người ứng cử ĐBQH, HĐND cư trú tại khu chung cư, khu đô thị chưa có tổ dân phố.
- Do việc sáp nhập thôn, tổ dân phố, nên số lượng cử tri rất đông, vậy địa phương có được chia cử tri và tổ chức nhiều hội nghị cử tri hay không?.

Trách nhiệm cụ thể của UBTV Quốc hội; Chính phủ; UBND và thường trực HĐND các cấp, MTTQ Việt Nam đối với cuộc bầu cử Đại biểu QH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (23/3/2021)

Ông Nguyễn Quang Minh, Trưởng ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giải đáp về:
- Trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được quy định như thế nào?
- Trách nhiệm của Chính phủ đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được quy định như thế nào?
- Trách nhiệm của Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định như thế nào?
- Trách nhiệm của UBND các cấp đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được quy định như thế nào?
- Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được quy định như thế nào?

Số dư khi lập danh sách dự kiến giới thiệu người ứng cử, danh sách người ứng cử trong quá trình hiệp thương bầu cử (22/3/2021)

Ông Nguyễn Quang Minh, Trưởng ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giải đáp những quy định của pháp luật trong bảo đảm thực hiện:
- Về số dư khi lập danh sách dự kiến giới thiệu người ứng cử, danh sách người ứng cử trong quá trình hiệp thương bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và Đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026:

Nguyên tắc bầu cử Đại biểu QH và Đại biểu HĐND (22/3/2021)

Ông Nguyễn Quang Minh, Trưởng ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giải đáp về quy định tại Hiến pháp 2013 và Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân, việc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo 4 nguyên tắc:
- Nguyên tắc bầu cử phổ thông,
- Nguyên tắc bình đẳng,
- Nguyên tắc bầu cử trực tiếp,
- Nguyên tắc bỏ phiếu kín.
- Vậy cụ thể những nguyên tắc này là gì?

Mục đích, ý nghĩa của Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 (19/3/2021)

Ông Nguyễn Quang Minh, Trưởng ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giải đáp về Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2.
- Mục đích, ý nghĩa của Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2.
-Việc tổ chức các hội nghị lấy ý kiến, nhận xét của cử tri đối với những người ứng cử sẽ được tổ chức sau khi Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 kết thúc.

Cách tính tuổi công dân để ghi tên vào danh sách cử tri và Quy định của pháp luật về xác định một người có quốc tịch Việt Nam (18/03/2021)

Luật sư Nguyễn Phú Thắng, Giám đốc Công ty Luật Intercode sẽ giải đáp 1 số câu hỏi về cách tính tuổi của công dân để ghi tên vào danh sách cử tri và những quy định của pháp luật về việc xác định 1 người có quốc tịch Việt Nam.
- Những người nào được gọi là cử tri?
- Theo Luật, một người có quốc tịch Việt Nam được xác định như thế nào?
- Cách tính tuổi công dân để ghi vào danh sách cử tri được quy định như thế nào?

Việc bổ sung, thay đổi danh sách người ứng cử sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 (17/3/2021)

Việc bổ sung, thay đổi danh sách người ứng cử sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 và xác minh, trả lời kiến nghị của cử tri đối với người ứng cử. Cụ thể:
- Sau khi đã hết hạn tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 thì có thể bổ sung hoặc thay đổi danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND để đưa ra Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 được không?
- Việc xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND được thực hiện như thế nào?
- Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu QH, đại biểu HĐND được tiến hành như thế nào?

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h20-05h50 Mùa vàng
05h50-05h59 Quảng cáo
5h59-06h00 Báo giờ
6h28-6h30 Quảng cáo
8h35-8h40 Quảng cáo
8h50-8h55 Quảng cáo
9h35-9h40 Quảng cáo
9h55-10h00 Quảng cáo
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h50-11h59 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h40-13h45 Quảng cáo
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
17h50-17h59 Quảng cáo
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
23h10-23h15 Rao sóng
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: