logovov
BAN THỜI SỰ VOV1

Cách thức kiểm phiếu, những ai được chứng kiến việc kiểm phiếu? (30/4/2021)

Luật sư Nguyễn Ngọc Lan, Đoàn Luật sư Hà Nội giải đáp một số thắc mắc của thính giả liên quan đến việc kiểm phiếu bầu Đại biểu QH khóa 15 và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
- Cách thức kiểm phiếu?.
- Những ai được chứng kiến việc kiểm phiếu?.
- Việc giải quyết khiếu nại đối với việc kiểm phiếu?.

Những trường hợp cử tri nào được nhờ người khác viết hộ phiếu, bỏ hộ phiếu bầu cử (29/04/2021)

Trong chuyên mục Hỏi đáp về bầu cử hôm nay, Luật sư Nguyễn Ngọc Lan, Đoàn Luật sư Hà Nội sẽ thông tin tới quý vị và các bạn về những trường hợp cử tri được nhờ người khác viết hộ phiếu, bỏ hộ phiếu bầu cử và việc xử lý đối với một số tình huống đặc biệt có thể phát sinh trong ngày bầu cử như thiên tai, lũ lụt hay dịch bệnh Covid19 bùng phát.

Giải đáp về thủ tục bỏ phiếu đúng quy định pháp luật (28/4/2021)

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra. Luật sư Nguyễn Ngọc Lan, Đoàn Luật sư Hà Nội thông tin về thủ tục kiểm tra hòm phiếu; cách thức ghi phiếu bầu và bỏ phiếu bầu sao cho đúng với những quy định của pháp luật.

Nội quy phòng bỏ phiếu và việc mang phiếu bầu ra khỏi phòng bỏ phiếu (27/4/2021)

Luật sư Nguyễn Ngọc Lan, Đoàn Luật sư Hà Nội giải đáp những thắc mắc của thính giả liên quan đến nội quy của phòng bỏ phiếu và việc mang phiếu bầu ra khỏi phòng bỏ phiếu.

Những việc mà các Tổ bầu cử cần phải thực hiện trước và trong ngày bầu cử 23/5 (26/4/2021)

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra. Vào thời điểm này, các công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đang được gấp rút tiến hành. Luật sư Nguyễn Ngọc Lan, Đoàn Luật sư Hà Nội thông tin những việc mà các Tổ bầu cử cần phải thực hiện trước và trong ngày bầu cử 23/5 tới.

Trách nhiệm của Đại biểu HĐND và quyền miễn trừ của Đại biểu HĐND ( 22/4/2021)

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư Hà Nội giải đáp cụ thể:
- Trách nhiệm của Đại biểu Hội đồng nhân dân.
- Quyền miễn trừ của Đại biểu Hội đồng nhân dân.

Vị trí, vai trò của HĐND và Đại biểu HĐND; những quy định của pháp luật về quyền của Đại biểu HĐND (21/04/2021)

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư Hà Nội, giải đáp vấn đề: Vị trí, vai trò của Hội đồng nhân dân và Đại biểu hội đồng nhân dân cũng như những quy định của pháp luật về quyền của Đại biểu Hội đồng nhân dân.

Những quy định của pháp luật về trách nhiệm của ĐBQH và quyền miễn trừ đối với ĐBQH (20/04/2021)

Trong Chuyên mục này hôm nay, Luật sư Đặng Văn Cường sẽ tiếp tục giải đáp những quy định của pháp luật về trách nhiệm của Đại biểu Quốc hội và quyền miễn trừ đối với Đại biểu Quốc hội.

Ý nghĩa chính trị của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (15/04/2021)

Cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của mình, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp sẽ phân tích rõ về ý nghĩa chính trị của cuộc bầu cử Đại biểu QH khóa 15 và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được diễn ra vào ngày 23/5 tới cũng như về vị trí, vai trò của Quốc hội trong bộ máy nhà nước ta.

Giải quyết khiếu nại tố cáo của cử tri đối với người ứng cử Đại biểu QH, đại biểu HĐND các cấp thực hiện như thế nào? (12/4/2021)

Ông Nguyễn Quang Minh, Trưởng ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giải đáp trong Chuyên mục Hỏi đáp về bầu cử hôm nay về nội dung:
- Việc giải quyết khiếu nại tố cáo của cử tri đối với người ứng cử Đại biểu quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được thực hiện như thế nào?
- Người có hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử sẽ bị xử lý ra sao?

Vận động bầu cử, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đối với vận động bầu cử và các hành vi nào bị cấm trong vận động bầu cử? (09/04/2021)

Theo quy định của pháp luật thì bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu QH và Đại biểu HĐND, các ứng cử viên sẽ tiến hành vận động bầu cử và công việc này phải kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ. Cũng theo quy định của pháp luật, các ứng cử viên được vận động bầu cử thông qua 2 hình thức, đó là gặp gỡ tiếp xúc cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri và thông qua phương tiện thông tin đại chúng.
Vậy Hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử được thực hiện như thế nào, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đối với việc vận động bầu cử ra sao; Các hành vi nào bị cấm trong vận động bầu cử? Ông Nguyễn Quang Minh, Trưởng ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ giải đáp những vấn đề này.

Vận động bầu cử của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 như thế nào? (08/04/2021)

Theo quy định của pháp luật thì bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu QH và Đại biểu HĐND, các ứng cử viên sẽ tiến hành vận động bầu cử và công việc này phải kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ. Vậy vận động bầu cử là gì và việc vận động bầu cử phải đảm bảo những nguyên tắc nào; các ứng cử viên được sử dụng các hình thức bầu cử như thế nào?

Giải đáp về Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ở cấp huyện, cấp xã (07/04/2021)

Theo quy định của pháp luật, chậm nhất là ngày 18/4 tới, Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ phải được hoàn tất.
ông Nguyễn Quang Minh, Trưởng ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ giải đáp về vấn đề: Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ở cấp huyện, cấp xã đối với việc giới thiệu người ứng cử Đại biểu QH và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành ra sao?

Ấn định số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử (6/4/2021)

Ông Nguyễn Quang Minh, Trưởng ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giải đáp một số nội dung về:
Ấn định số đơn vị bầu cử.
Số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.
Xác định khu vực bỏ phiếu.

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h20-05h50 Mùa vàng
05h59-06h00 Báo giờ
06h28-06h30 Quảng cáo
10h00-10h30 Giỏi nghề
10h55-11h00 Quảng cáo
11h45-11h59 Quảng cáo
11h59-12h00 Báo giờ
12h57-13h00 Quảng cáo
15h45-16h00 VOV kết nối
17h00-17h50 Nhịp sống
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h55-23h00 Quảng bá VOV1
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: