BAN THỜI SỰ VOV1
logovov
LỊCH PHÁT SÓNG VÀ NGHE LẠI CHƯƠNG TRÌNH
00:00:00
24h
Ngày: 19/6/2024
Xem ngày khác

GIỜ PHÁT SÓNGTÊN CHƯƠNG TRÌNHCHI TIẾT
4h45-4h50
Nhạc mở đầu- Quốc ca
 
4h50-5h00
Nhạc hiệu-Nhạc Thể dục
 
05h00-05h10
Logo VOV1- Rao sóng đầu ngày
 
05h10-05h20
Bản tin đầu ngày-Thời tiết
 
05h20-05h50
Mùa vàng
 
05h50-05h59
Quảng cáo
 
05h59-06h00
Báo giờ
 
06h00-06h28
Thời sự sáng (trực tiếp )
 
06h28-06h30
Quảng cáo
 
06h30-07h00
Quân đội nhân dân
 
07h00-08h30
Theo dòng TS
 
08h30-08h35
Bản tin VH-XH
 
08h35-08h40
Quảng cáo
 
08j40-08h50
10 phút Sự kiện luận bàn
 
08h50-8h55
Quảng cáo
 
08h55-9h00
Chương trình đệm- Quảng bá
 
09h00-09h15
Bản tin tổng hợp
 
09h15-09h30
Dòng chảy kinh tế
 
9h30-9h35
Bản tin pháp luật
 
09h35-09h40
Quảng cáo
 
09h40-9h55
QH với cử tri
 
09h55-10h00
Quảng cáo
 
10h00-10h05
Bản tin TS
 
10h05-10h10
Quảng cáo
 
10h10-10h25
Dân tộc và phát triển
 
10h25-10h30
Quảng cáo
 
10h30-11h00
Vì an ninh Tổ quốc
 
11h00-11h05
Bản tin thể thao
 
11h05-11h10
Quảng cáo
 
11h10-11h25
Tài nguyên và môi trường
 
11h25-11h30
Chương trình đệm
 
11h30-11h35
Bản tin kinh tế
 
11h35-11h50
Kết nối 54
 
11h50-12h00
Chương trình đệm- Quảng bá-Nhạc top-Báo giờ
 
12h00-12h57
Thời sự trưa
 
12h57-13h00
Quảng cáo
 
13h00-13h05
Bản tin nông nghiệp
 
13h05-13h20
Mùa vàng (phát lại)
 
13h20-13h25
Quảng cáo
 
13h25-13h40
Dòng chay kinh tế (PL)
 
13h40-13h45
Quảng cáo
 
13h45-14h00
Biển đảo Việt Nam
 
14h00-14h05
Bản tin VH-XH quốc tế
 
14h05-14h50
Khởi nghiệp
 
14h00-14h30
Tạp chí Âm nhạc QT (phát lại)
 
14h30-15h00
Để hồn dân tộc vang mãi (phát lại)
 
15h00-15h15
Bản tin thời sự
 
15h15-15h20
Quảng cáo
 
15h20-15h50
Chuyên gia của bạn
 
15h50-15h55
Chương trình đệm
 
15h55-16h00
Quảng cáo
 
16h00-17h00
Theo dòng TS
 
17h00-17h50
Cuộc sống 365
 
17h50-17h59
Quảng cáo
 
17h59-18h00
Nhạc top-Báo giờ
 
18h00-18h57
Thời sự chiều
 
18h57-19h00
Quảng cáo
 
19h00-19h05
Bản tin TS
 
19h05-19h10
Quảng cáo
 
19h10-19h25
QH với cử tri
 
19h25-19h40
Tài nguyên và Môi trường (PL)
 
19h40-19h55
Dân tộc và phát triển
 
19h55-20h00
Quảng cáo
 
20h00-20h30
Vì an ninh tổ quốc
 
20h30-20h59
Chuyên gia của bạn (phát lại)
 
20h59-21h00
Nhạc top-Báo giờ
 
21h00-21h30
Quân đội nhân dân
 
21h30-21h58
Thời sự đêm
 
21h58-22h00
Quảng cáo
 
22h00-23h00
Thức cùng VOV
 
23h00-23h10
Bản tin cuối ngày
 
23h10-23h15
Rao sóng
 
23h15-23h25
Ngôi nhà ASEAN (PL)
 
23h25-23h30
Chương trình đệm
 
23h30-24h00
Thưởng thức âm nhạc
 
00h00-04h45
Nhập hệ VOV3 - Ca nhạc
 Họ và tên(*)
Email(*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)