logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 14:45 4/2/2021
Quyết tâm xây dựng cho được Chính phủ điện tử (04/02/2021)

VOV1 - Xây dựng cho được Chính phủ điện tử với tinh thần "không bàn lùi" được Chính phủ nhấn mạnh, quyết tâm trên nhiều lĩnh vực ngay từ đầu nhiệm kỳ. Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh: "Chính phủ điện tử là vấn đề mới, khó nhưng nếu không có quyết tâm, không dỡ bỏ nếp cũ thì khó thành công. Chúng ta không bàn lùi, không vì những khó khăn mà không triển khai mạnh mẽ Chính phủ điện tử”. “Tinh thần là quyết tâm làm cho được Chính phủ điện tử” một lần nữa được Thủ tướng nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến UBQG về Chính phủ điện tử với các Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương ngày 23/7/2019. Đến nay, việc xây dựng Chính phủ điện tử đã có những bước tiến đột phá quan trọng, đặc biệt là chuyển biến trong nhận thức về Chính phủ điện tử và quá trình triển khai hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số, bảo đảm gắn kết giữa cải cách hành chính với ứng dụng công nghệ thông tin, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Nhưng thực tế triển khai còn có những khó khăn, vướng mắc cần được nhìn nhận khách quan, trung thực để có những giải pháp đúng đắn góp phần xây dựng thành công chính phủ điện tử trong nhiệm kỳ tới. Đây là chủ đề chúng tôi bàn luận trong chương trình Chính phủ với người dân hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan.

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h20-5h50 Mùa vàng
5h50-5h59 Quảng cáo
5h59-6h00 Báo giờ
6h28-6h30 Quảng cáo
8h35-8h40 Quảng cáo
8h50-8h55 Quảng cáo
9h35-9h40 Quảng cáo
9h55-10h00 Quảng cáo
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h50-11h59 Quảng cáo
11h59-12h00 Báo giờ
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h40-13h45 Quảng cáo
15h15-15h20 Quảng cáo
17h59-18h00 Báo giờ
18h57-19h00 Quảng cáo
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: