logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 6:54 30/5/2024
Nêu cao tinh thần tự soi, tự sửa để Đảng sạch – Nước mạnh (30/05/2024)

VOV1 - Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới với những tiêu chí cụ thể, nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ đảng viên biết trọng danh dự, giữ gìn phẩm giá, yêu nước thương dân, trung thành với Đảng, tận tâm tận lực vì sự nghiệp chung.

Tác giả : Vân Thiêng

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h20-05h50 Mùa vàng
06h28-06h30 Quảng cáo
10h55-11h00 Quảng cáo
11h05-11h50 Khởi nghiệp
11h50-11h59 Quảng cáo
12h57-13h00 Quảng cáo
14h50-15h00 Câu chuyện QT
15h00-15h15 Bản tin TS
15h15-15h20 Quảng cáo
15h50-16h00 Alo VOV1
16h00-17h00 Theo dòng TS
18h57-19h00 Quảng cáo
19h00-19h05 Bản tin TS
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
23h10-23h15 Rao sóng
00h00-04h45 Nhập hệ VOV3
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: