logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Từ khóa
Tìm kiếm trong
Chuyên mục
Tìm từ ngày Đến ngày
Hệ thống tìm thấy 8 kết quả

Danh sách tin tìm thấy

Dồn điền đổi thửa phát huy nguồn lực đất đai (24/6/2020)

Dồn điền đổi thửa phát huy nguồn lực đất đai (24/6/2020)

Ngày phát hành 0:0 | 24/6/2020

Ruộng đất luôn luôn là vấn đề lớn đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn, nhất là ở nước ta với kinh tế nông nghiệp chiếm tỉ trọng cao trong GDP, nông dân cũng chiếm tỉ trọng cao trong dân số. Tuy nhiên, với đặc thù quy mô đất nông nghiệp ở nước ta quá nhỏ lẻ, manh mún, nên việc tập trung đất để có quy mô sản xuất hiệu quả hơn và đáp ứng được nhu cầu của thị trường đang là vấn đề cản trở ngành nông nghiệp phát triển. Để nền nông nghiệp phát huy tiềm năng và giá trị, đã đến lúc phải đổi mới sản xuất hướng đến quy mô lớn, hiệu quả cao. Theo đó, cần tháo gỡ rào cản lớn nhất hiện nay là ruộng đất manh mún, nhỏ lẻ để đẩy nhanh quá trình dồn điền, đổi thửa, tập trung, tích tụ ruộng đất.

Một lòng đau đáu với việc gìn giữ và phát huy nghệ thuật truyền thống của nước nhà khi đã ở tuổi gần 90 (20/1/2020)

Một lòng đau đáu với việc gìn giữ và phát huy nghệ thuật truyền thống của nước nhà khi đã ở tuổi gần 90 (20/1/2020)

Ngày phát hành 0:0 | 20/1/2020

Trò chuyện với Nghệ sĩ Nhân dân Phó Thị Kim Đức.

Tích tụ, tập trung đất đai – Phát huy nguồn lực từ đất (22/7/2020)

Tích tụ, tập trung đất đai – Phát huy nguồn lực từ đất (22/7/2020)

Ngày phát hành 0:0 | 22/7/2020

Tích tụ, tập trung đất đai là xu hướng tất yếu trong phát triển nông nghiệp, tạo bước đột phá để nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trong quá trình hội nhập quốc tế và nâng cao thu nhập, đời sống của nhân dân, từng bước chuyển lao động nông nghiệp sang lao động công nghiệp, dịch vụ trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, trong quá trình tập trung, tích tụ đất đai, hiện nay còn đang gặp phải một số khó khăn, vướng mắc như ruộng đất manh mún, quy mô nhỏ lẻ gây khó khăn cho việc đưa cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ cao, nhiều doanh nghiệp, hộ nông dân sản xuất kinh doanh có nhu cầu mở rộng sản xuất, ứng dụng công nghệ cao nhưng không có diện tích đất đủ lớn để thực hiện.

Góp ý Văn kiện Đại hội XIII: Xây dựng và phát huy nguồn lực con người trong thời kỳ mới (30/10/2020)

Góp ý Văn kiện Đại hội XIII: Xây dựng và phát huy nguồn lực con người trong thời kỳ mới (30/10/2020)

Ngày phát hành 0:0 | 30/10/2020

Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII xác định đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển đất nước. Đặc biệt, nhấn mạnh về nguồn lực con người, coi đó là động lực cốt yếu, là nội dung đột phá chiến lược để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nguồn nhân lực chất lượng cao cũng là mục tiêu hướng đến năm 2045 đưa nước ta thành nước phát triển có thu nhập cao.
Góp ý vào nội dung này, nhân dân cho rằng: xây dựng và phát huy nguồn lực con người là động lực quan trọng, một yếu tố quyết định với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Yêu cầu đặt ra là nhanh chóng hoàn thiện thể chế phát triển chung, trong đó có thể chế cho sự phát triển toàn diện của con người. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa:

NSND Phó Thị Kim Đức: Một lòng đau đáu với việc gìn giữ và phát huy nghệ thuật truyền thống (10/2/2020)

NSND Phó Thị Kim Đức: Một lòng đau đáu với việc gìn giữ và phát huy nghệ thuật truyền thống (10/2/2020)

Ngày phát hành 0:0 | 10/2/2020

Biên tập viên Xuân Lan trò chuyện với Nghệ sĩ nhân dân Phó Thị Kim Đức về quá trình cống hiến, một lòng đau đáu với việc gìn giữ và phát huy nghệ thuật truyền thống, khi bà đã ở tuổi gần 90.

Cần một chiến lược chăm sóc và phát huy nguồn nhân lực cao tuổi (01/10/2016)

Cần một chiến lược chăm sóc và phát huy nguồn nhân lực cao tuổi (01/10/2016)

Ngày phát hành 0:0 | 30/9/2016

Số lượng người cao tuổi ở nước ta trong những năm gần đây tăng nhanh và hiện cả nước có hơn 9 triệu người cao tuổi. Việt Nam đã bước vào giai đoạn "già hóa dân số" và tốc độ già hóa dân số của nước ta thuộc diện nhanh nhất thế giới. Chính vì thế, rất cần có một chiến lược đầy đủ, khoa học để chăm sóc người cao tuổi ở nước ta cả về vật chất lẫn đời sống tinh thần, cũng như phát huy hiệu quả nhất nguồn nhân lực này. Nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi và mở đầu cho “Tháng hành động vì Người Cao tuổi Việt Nam”, Mai Hồng có bình luận về nội dung này

Lựa chọn, sử dụng cán bộ phát huy người tài đức (2/7/2018)

Lựa chọn, sử dụng cán bộ phát huy người tài đức (2/7/2018)

Ngày phát hành 0:0 | 2/7/2018

Phát huy nguồn lực xã hội xây dựng hạ tầng giao thông. (19/4/2016)

Phát huy nguồn lực xã hội xây dựng hạ tầng giao thông. (19/4/2016)

Ngày phát hành 0:0 | 19/4/2016

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h20-5h50 Mùa vàng
5h50-5h59 Quảng cáo
6h28-6h30 Quảng cáo
8h35-8h40 Quảng cáo
8h50-8h55 Quảng cáo
9h35-9h40 Quảng cáo
9h55-10h00 Quảng cáo
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h50-11h59 Quảng cáo
11h59-12h00 Báo giờ
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h40-13h45 Quảng cáo
14h05-14h50 Đối thoại
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
17h59-18h00 Báo giờ
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
20h59-21h00 Báo giờ
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: