Chương trình đang phát: Thời sự chiều (trực tiếp)

Giờ phát: 18h00-18h57

Giờ phát: 18h57-19h00

Chương trình: Quảng cáo