Chương trình đang phát: Thời sự đêm (trực tiếp)

Giờ phát: 21h30-21h58

Giờ phát: 21h58-22h00

Chương trình: Quảng cáo