logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 14:48 17/11/2020
Các mô hình kinh tế hợp tác Hà Nam: Đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới (16/10/2020)

VOV1 - Trong chuỗi liên kết sản xuất, phát triển nông nghiệp, tổ hợp tác hợp tác xã được nhắc tới như là đầu tàu dẫn dắt kinh tế hộ. Việc đẩy mạnh hình thành các hợp tác xã kiểu mới hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 được xem là một trong những giải pháp then chốt, góp phần thúc đẩy việc tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng giá trị cao, bền vững, hội nhập, thích ứng với biến đổi khí hậu và đưa nông nghiệp Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới. Sau 5 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp tác xã đã thể hiện rõ vai trò, sứ mệnh của một lực lượng sản xuất quan trọng khi đã góp phần thúc đẩy sản xuất qui mô lớn, liên kết nông dân, tạo việc làm và giúp cho người nông dân có thu nhập cao hơn trước.

Tải file Mã Nhúng:

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h55-05h59 Quảng cáo
05h59-06h00 Báo giờ
07h55-08h00 Quảng cáo
09h10-09h15 Tản văn 1
09h45-10h00 Tiểu phẩm 1
11h55-11h59 Quảng cáo
11h59-12h00 Báo giờ
13h00-13h30 Kịch
15h25-15h30 Tản văn 2
16h55-17h00 Quảng cáo
17h55-17h59 Quảng cáo
17h59-18h00 Báo giờ
20h59-21h00 Báo giờ
23h15-23h30 Tiểu phẩm 2
23h40-23h55 Thơ tình Xuân
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: