logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 20:1 28/12/2020
Xây dựng Đảng về đạo đức: Ngăn chặn triệt để tự diễn biến, tự chuyển hóa (28/12/2020)

VOV1 - Kể từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, coi trọng công tác tự xây dựng, tự chỉnh đốn Đảng. Nhiều chủ trương, Nghị quyết của Đảng được xây dựng, ban hành xuất phát từ thực tiễn, lựa chọn đúng vấn đề, đánh giá đúng thực trạng và đề ra đúng các giải pháp để khắc phục và tiếp tục công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và nguyện vọng của nhân dân. Trong nhiệm kỳ khóa 12, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có nhiều quyết định quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt đã có nhiều chủ trương, Nghị quyết, Quy định… nhằm ngăn chặn triệt để biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên. Bài viết của phóng viên Sơn Lâm.

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h20-5h50 Mùa vàng
5h59-6h00 Báo giờ
6h28-6h30 Quảng cáo
7h00-8h30 Theo dòng TS
8h35-8h40 Quảng cáo
8h50-8h55 Quảng cáo
9h35-9h40 Quảng cáo
9h55-10h00 Quảng cáo
10h-10h05 Bản tin TS
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h40-13h45 Quảng cáo
14h05-14h50 Đối thoại
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
17h59-18h00 Báo giờ
18h57-19h00 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
23h10-23h15 Rao sóng
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: