logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 0:0 21/12/2020
Huy động và phân bổ nguồn lực, tạo đột phá hạ tầng: Bài học từ thực tiễn (21/12/2020)

VOV1 - Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đột phá về hạ tầng - một trong 3 đột phá chiến lược được Đảng ta xác định từ Đại hội XI, XII, và tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng, được nêu trong Dự thảo văn kiện Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trong hệ thống hạ tầng quan trọng, thì hạ tầng giao thông được đánh giá là “đi trước mở đường” phát triển. Thực hiện Chiến lược 10 năm 2011-2020, hạ tầng giao thông nước ta có nhiều chuyển biến tích cực, với những công trình, dự án lớn có tính lan tỏa đã hoàn thành, hoặc đang được tập trung đầu tư, tạo sức bật về hạ tầng cho giai đoạn tới. Tuy nhiên, hệ thống hạ tầng giao thông vẫn thiếu đồng bộ, thiếu tính kết nối, giảm hiệu quả đầu tư về mặt tổng thể.

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h00-5h10 Rao sóng
5h20-5h50 Mùa vàng
5h59-6h00 Báo giờ
6h28-6h30 Quảng cáo
7h00-8h30 Theo dòng TS
8h35-8h40 Quảng cáo
8h50-8h55 Quảng cáo
9h35-9h40 Quảng cáo
9h55-10h00 Quảng cáo
10h-10h05 Bản tin TS
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h40-13h45 Quảng cáo
14h05-14h50 Đối thoại
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
17h59-18h00 Báo giờ
18h57-19h00 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
23h10-23h15 Rao sóng
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: