logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 11:8 2/4/2022
Sửa đổi Luật thanh tra: nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra (02/4/2022)

VOV1 - Hoạt động thanh tra có vai trò quan trọng bảo đảm trật tự, kỷ cương quản lý nhà nước, giúp các hoạt động ban hành và tổ chức thực hiện quyết định quản lý được gắn bó chặt chẽ hơn, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Để thực hiện đổi mới kinh tế và cải cách nền hành chính quốc gia thì hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra ngày càng có ý nghĩa cần thiết. Với yêu cầu đó, hoàn thiện cơ sở pháp lý liên quan đến hoạt động thanh tra là vấn đề đặt ra. Tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 sẽ cho ý kiến đối với dự thảo luật thanh tra sửa đổi. Những bất cập gì từ trong luật thanh tra hiện hành cần được giải quyết để xây dựng cơ quan thanh tra hoạt động hiệu quả, chuyên nghiệp là vấn đề có tính trọng tâm và còn đang nhận các quan điểm khác nhau. Sửa đổi luật thanh tra: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra là chủ đề được bàn luận trong chương trình Đối thoại hôm nay với sự tham gia của 2 vị khách mời: Tiến sỹ Nguyễn Huy Hoàng, Thanh tra viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra và Tiến sỹ Trần Văn Long, Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế, Thanh tra Chính phủ

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h20-05h50 Mùa vàng
6h28-6h30 Quảng cáo
8h35-8h40 Quảng cáo
8h50-8h55 Quảng cáo
9h35-9h40 Quảng cáo
9h55-10h00 Quảng cáo
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h50-11h59 Quảng cáo
11h50-11h59 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h40-13h45 Quảng cáo
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
17h50-17h59 Quảng cáo
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
23h10-23h15 Rao sóng
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: