logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 10:58 22/10/2022
Quy định 69-Liều thuốc đặc trị bệnh chạy chức chạy quyền (22/10/2022)

VOV1 - Ngày 6/7/2022 thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 69 về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm thay thế cho Quy định 07 và Quy định 102. Đây là quy định về kỷ luật của Đảng với phạm vi rộng và hoàn thiện nhất từ trước đến nay. Nội dung quy định được hệ thống tương đối toàn diện, đầy đủ, cụ thể và bao quát các phương diện trong đời sống xã hội, các vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên được đặt trong một quy định thống nhất đồng bộ để xác định cụ thể các hành vi và chế tài xử lý…Chương trình Đối thoại hôm nay bàn luận về những vấn đề mới, đáng quan tâm trong Quy định 69 với sự tham gia của PGS.TS Lê Văn Cường- Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng- Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và PGS.TS Bùi Thị An- Đại biểu Quốc hội khoá 13.

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h20-05h50 Mùa vàng
05h50-05h59 Quảng cáo
05h59-06h00 Báo giờ
06h28-06h30 Quảng cáo
07h00-08h30 Theo dòng TS
08h30-08h35 Bản tin VH-XH
08h35-08h40 Quảng cáo
08h50-8h55 Quảng cáo
09h35-09h40 Quảng cáo
09h55-10h00 Quảng cáo
10h00-10h05 Bản tin TS
10h05-10h10 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h35-11h50 Kết nối 54
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h40-13h45 Quảng cáo
14h05-14h50 Khởi nghiệp
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
16h00-17h00 Theo dòng TS
17h50-17h59 Quảng cáo
18h57-19h00 Quảng cáo
19h00-19h05 Bản tin TS
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
23h10-23h15 Rao sóng
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: