BAN THỜI SỰ VOV1
logovov
LỊCH PHÁT SÓNG VÀ NGHE LẠI CHƯƠNG TRÌNH
00:00:00
24h
Ngày: 23/2/2021
Xem ngày khác

GIỜ PHÁT SÓNGTÊN CHƯƠNG TRÌNHCHI TIẾT
4h45-4h50
Nhạc mở đầu-Quốc ca
 
04h50-05h00
Nhạc hiệu-Nhạc Thể dục
 
5h00-5h15
Rao sóng-Bản tin đầu ngày-Thời tiết
 
5h15-5h50
Mùa vàng (phát lại CT 5h15-mùng 4 Tết- 15/2)
 
5h50-5h54
Chương trình đệm
 
5h54-5h59
Quảng cáo
 
5h59-6h00
Báo giờ
 
6h00-6h30
Thời sự sáng (trực tiếp)
 
6h30-7h00
Quân đội nhân dân
 
7h00-7h30
Chính phủ với người dân
 
7h30-7h40
Gương mặt Mùa Xuân 1 (phát lại CT 7h45- mùng 2 Tết- 13/2)
 
7h40-7h55
Mùa Xuân ước mơ (phát lại CT 9h30- mùng 2 Tết- 13/2)
 
7h55-8h00
Quảng cáo
 
8h00-8h30
Tạp chí Văn hóa quốc tế (phát lại CT 8h00- mùng 4 Tết- 12/2)
 
8h30-8h55
Mùa Xuân ở những phòng Lab đặc biệt (phát lại CT 19h30-mùng 2 Tết- 13/2)
 
8h55-9h00
Quảng cáo
 
9h00-9h15
Bản tin tổng hợp
 
9h15-9h45
Dòng chảy kinh tế (phát lại CT 9h15-mùng 4 Tết- 15/2)
 
9h45-9h55
Gương mặt Mùa Xuân 3 (phát lại CT 14h05- mùng 2 Tết-13/2)
 
9h55-10h00
Quảng cáo
Chuyên đề: Giáo dục-Góc nhìn đa chiều
10h00-10h30
Năm Covid với người Việt ở nước ngoài (phát lại CT 10h30- mùng 2 Tết- 13/2)
 
10h30-11h00
Vì an ninh Tổ quốc
 
11h00-11h05
Bản tin
 
11h05-11h35
Xã hội chuyển đông (phát lại CT 11h05- mùng 4 Tết- 15/2)
 
11h35-11h50
Thơ tình Xuân (phát lại CT 23h40- mùng 2 Tết- 13/2)
 
11h50-11h54
Chương trình đệm- Quảng bá
 
11h54-11h59
Quảng cáo
 
11h59-12h00
Báo giờ
 
12h00-13h00
Thời sự trưa (trực tiếp)
 
13h00-13h35
Mùa vàng (phát lại CT 5h15- mùng 4 Tết- 15/2)
 
13h35-13h50
Ước mơ vươn tới một ngôi sao (Phát lại CT 9h15-mùng 2 Tết- 13/2))
 
13h50-14h00
Ký ức mùa Xuân 2 (Phát lại CT 17h45- mùng 2 Tết- 13/2)
 
14h00-14h30
Dòng chảy kinh tế (phát lại CT 9h15-mùng 4Teest- 15/2)
 
14h30-15h00
Mùa Xuân ở những phòng Lab đặc biệt (phát lại CT 11h15- mùng 2 Tết- 13/2)
 
15h00-15h15
Bản tin tổng hợp trực tiếp
 
15h15-15h45
Tạp chí văn hóa quốc tế (phát lại CT 8h00- mùng 4 Tết- 15/2)
 
15h45-15h55
Ký ức mùa Xuân 1 (phát lại CT 11h45-mùng 2 Tết- 13/2)
 
15h55-16h00
Quảng cáo
 
16h30-16h40
Gương mặt mùa Xuân 2 (phát lại CT 11h03- mùng 2 Tết- 13/2)
 
16h00-16h30
Chính phủ với người dân (pát lại CT 7h00- mùng 4 Tết- 15/2)
 
16h40-16h55
Nhạc phim Việt chọn lọc (phát lại CT 15h10- mùng 2 Tết- 13/2(
16h55-17h00
Quảng cáo
 
17h00-17h05
Bản tin (trực tiếp)
 
17h05-17h35
Xã hội chuyển động (phát lại CT 11h05- mùng 2 Tết- 13/20
 
17h35-17h50
Mùa Xuân ước mơ (Phát lại CT 9h30- mùng 2 Tết- 13/2)
 
17h50-17h54
Chương trình đệm-Quảng bá
 
17h54-17h59
Quảng cáo
 
17h59-18h00
Báo giờ
 
18h00-19h00
THời sự (trực tiếp)
Phát lại
19h00-19h30
Kịch truyền thanh
Chuyên đề: Giáo dục-Góc nhìn đa chiều (Phát lại)
19h30-19h55
Tiếng mùa Xuất (Phát lại CT23h30- mùng 1 Tết- 13/2)
 
19h55-20h00
Quảng cáo
 
20h00-20h30
Vì an ninh Tổ quốc
 
20h30-20h59
Tiếng cười trên Sân kháu (phát lại CT 20h30- mùng 2 Tết- 13/2)
Phát lại
20h59-21h00
Báo giờ
 
21h00-21h30
Quân đội nhân dân
 
21h30-22h00
Thời sự đêm (trực tiếp)
 
22h00-22h30
Kịnh truyền thanh: Cành mai ngày Tết (phát lại CT 19h00- mùng 1 Tết- 12/2)
 
22h30-23h00
Điểm hẹn mùa Xuân (phát lại CT 12h30- mùng 2 Tết- 13/2)
 
23h00-23h30
Đôi bạn văn chương: Thơ mùa dịch (phát lại CT 22h00- mùng 2 Tết- 13/2)
 
23h30-23h40
Gương mặt mùa Xuân 3 (phát lại CT 14h05- mùng 2 Tết- 13/2)
 
23h40-23h55
Mùa Xuân ước mơ (phát lại CT 9h30- mùng 2 Tết
 
23h55-24h00
Rao sóng ngày 6 Tết
 Họ và tên(*)
Email(*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)