BAN THỜI SỰ VOV1
logovov
LỊCH PHÁT SÓNG VÀ NGHE LẠI CHƯƠNG TRÌNH
00:00:00
24h
Ngày: 17/1/2021
Xem ngày khác

GIỜ PHÁT SÓNGTÊN CHƯƠNG TRÌNHCHI TIẾT
04h45-04h50
Nhạc mở đầu - Quốc ca
 
04h50-05h00
Nhạc hiệu-Nhạc thể dục
 
05h00-05h15
Rao sóng-Bản tin đầu ngày- Thời tiết
 
05h15-05h50
Mùa vàng (Phát lại "Xuân trên đồng vàng"-5h20-mùng 1 Tết-12/2)
 
05h50-05h54
Chương trình đệm
 
05h54-05h59
Quảng cáo
 
05h59-06h00
Báo giờ
 
06h00-06h30
Thời sự sáng (trực tiếp)
 
06h30-07h00
Quân đội nhân dân
 
07h00-07h30
Vững niềm tin-Nhân khát vọng (phát lại 7h00-mùng 1 Tết- 12/2)
 
07h30-07h55
Nét dạo ngày Xuân (phát lại 7h30-mùng 1 Tết-12/2)
 
07h55-08h00
Quảng cáo
 
08h00-08h30
Thé giới và Việt Nam (phát lại 7h30-mùng 1 Tết- 12/2)
 
08h30-08h55
Thanh âm mùa Xuân (phát lại 16h30- mùng 1 Tết - 12/2)
 
08h55-09h00
Quảng cáo
 
09h00-09h15
Bản tin tổng hợp
 
09h15-09h45
Không gian văn hóa (phát lại 8h30 ngày 30 Tết- 11/2)
 
09h45-09h55
Ký ức Mùa Xuân 1 (phát lại CT 11h45-mùng 2 Tết- 13/2)
 
09h55-10h00
Quảng cáo
 
10h00-10h30
Người Việt muôn phương hướng về đất mẹ (phát lại CT 11h00- mùng 1 Tết- 12/2)
 
10h30-11h00
Vì An ninh Tổ quốc
 
11h00-11h05
Bản tin
 
11h05-11h50
Ươm mầm khởi nghiệp (phát lại CT 11h05- ngày 30 Tết- 11/2)
 
11h50-11h54
Chương đệm- Quảng bá
 
11h54-11h59
Quảng cáo
 
11h59-12h00
Báo giờ
 
12h00-13h00
Thời sự trưa (trực tiếp)
 
13h00-13h35
Mùa vàng (phát lại CT Xuân trên đồng vàng 5h20- mùng 1 Tết- 12/2)
 
13h35-13h55
Mùa Xuân tình yêu (phát lại CT 11h30- mùng 1 Tết- 12/2)
Phát lại thứ 7
13h55-14h00
Chương trình đệm-Quảng bá
Phát lại (thứ 6)
14h00-14h30
Thế giới và Việt nam (phát lại CT 8h00- ngày 30 Tết- 11/2)
 
14h30-15h00
Tưng bừng khúc hát vào Xuân (phát lại CT 13h00- mùng 1 Tết 12/2)
 
15h00-15h15
Bản tin tổng hợp (trực tiếp)
 
15h15-15h45
Vững niềm tin- Nhân khát vọng (phát lại CT 7h00- mùng 1 Tết- 12/2)
 
15h45-15h55
Gương mặt mùa Xuân 1 (phát lại CT 7h45- mùng 2 Tết- 13/2)
 
15h55-16h00
Quảng cáo
 
16h00-16h45
Du Xuân về bản (phát lai CT 9h45- mùng 1 Tết- 12/2)
 
16h45-16h55
Khúc Tân Xuân (phát lại CT 5h15- mùng 2 Tết- 13/2)
 
16h55-17h00
Quảng cáo
 
17h00-17h05
Bản tin (trực tiếp)
 
17h05-17h35
Không gian văn hóa (phát lại CT 8h30-ngày 30 Tết- 11/2)
 
17h35-17h50
Đất nước mùa Xuân (phát lại CT 19h30- mùng 1 Tết- 12/2)
 
17h50-17h54
Chương trình đệm-Quảng bá
 
17h54-18h00
Quảng cáo-Báo giờ
 
18h00-19h00
Thời sự chiều (trực tiếp)
 
19h00-19h55
Đất nước chuyển mình (phát lại CT 17h00-mùng 1 Tết- 12/2)
Phát lại
19h55-20h00
Quảng cáo (vovams)
 
20h00-20h30
Vì an ninh Tổ quốc: Tạp chí Văn hóa Thế thao CAND
 
20h30-21h00
Thơ về tình yêu (CT phát lại 10h30 mùng 1 Tết- 12/2)
Phát lại
21h00-21h30
Quân đội nhân dân
 
21h30-22h00
Thời sự đêm (trực tiếp)
 
22h00-23h55
Đi-Về-Thương nhớ (phát lại CT 19h00 đêm 30 Tết- 11/2)
Phát lại
23h55-24h00
Rao sóng ngày 4 Tết
 Họ và tên(*)
Email(*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)